viernes, 29 de junio de 2012

EKONOMIA: EKOIZPENA ETA ENPRESA


                                                EKOIZPENA ETA ENPRESA.
1.ENPRESA: ENPRESARIA ETA MOZKINA.
·         ENPRESA: Oinarrizko ekoizpen unitatea.Merkatuan eskainiko ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko erabiliko diren ekoizpen faktoreen gainean erabakiak hartuko dituen eta ondasunak eta zerbitzuak ekoitzi ez ezik , kontsumitzaileen eskura jarriko dituen eragile ekonomikoa da.
·         EKOIZPENA: kontsumitzaileen beharrizanak betetzeko ondasunak eta zerbitzuak sortzen dituen jarduera ekonomikoa da. Adib, garraioa, fabrikazioa, biltegiratzea eta merkaturatzea ekoizpen jarduerak dira.
·         Enpresa guztiak, ekoiztean, kostu batzuk sortzen dituzte. Ekoizpen kostuak enpresa erabaki guztien muina dira, ekoizpen kostua handitzen den heinean, enpresaren mozkinak murriztu egiten direlako.
A.ENPRESARIA.
·         OHIKO ENPRESARIA: Kapitala ekarri, eta aldi berean, zuzendaritzaren berezko lana egiten duen pertsona da; enpresa antolatzen , plangintzak egiten eta guztia kontrolatzen duena.
·         Enpresa handiak sortzen diren neurrian, enpresari klasikoaren zereginak berezi egiten dira, 2 arrazoiengatik:
ü  Batetik, Inbertitzailea edo kapitalista dagoelako, sustapenak eta berrikuntzak dakarren arriskua, kapitala ekarriz, bere gain hartzen duena.
ü  Edo , Zuzendari profesionala dagoelako, enrpesen kudeaketan eta administrazioan aditua.
·         GAUR EGUNGO ENPRESARIA: Helburu jakin batzuetarako erabaki egokiak hartzen dituen banakoa edo órgano kolegiatua da.
·         Enpresa handietan, zuzendaritza zereginak zuzendarien talde batek egiten ditu. Horiek ez daukate botere mugagabea, lanpostuari eutsiko diote baldin eta enpresaren helburuak betetzen badituzte.
B.ENPRESAK ETA MOZKINAK.
·         Enpresen merkatuan egiten duten salerosketa (ondasunak eta zerbitzuen merkatuan eskaintza eta faktoreen merkatuan eskaria) xede bat dauka : Ahalik eta mozkin handiena lortzea. ( MOZKINA: diru sarreren eta kostuen arteko aldea da.)

·         Enpresak helburu hori lortu nahi izateko 2 arrazoi daude:
1.      Lehiak ahalik eta kosturik txikienak izatera behartzen dituela; diru-sarreren eta kostuen arteko aldea ahalik eta handiena izan behar da)
2.      Akziodunek zuzendariak susperrarazi nahi dituztela horiek mozkinak maximiza ditzaten.
ETEKINAK edo MOZKINAK = DIRU SARRERAK – KOSTUAK
ETEKINAK edo MOZKINAK = p. q – (KF + KA )
·         DIRU SARRERAK: Ekoiztu eta saldutako unitate kopurua (q) bider unitate bakoitzaren prezioa (p)
·         KOSTUAK: Ekoizpena burutzeko enpresak behar dituen faktoreen prezioa da. Bi kostu mota:
                                I.            KOSTU FINKOAK: (KF) Ekoizpen mailaren arabera aldatzen ez diren kostuak dira. Adib, lokalen alokairuak, administriarien soldata…
                              II.            KOSTU ALDAKORRAK: (KA) Ekoizpen mailaren arabera aldatzen diren kostuak dira. Adib., lehengaien kostua, energiarena…
2.EKOIZPENA ETA EKOIZPEN FAKTOREAK
2.1.ERAGINKORTASUN TEKNIKOA ETA ERAGINKORTASUN EKONOMIKOA. (koadernoko ariketak)
·         Enpresarientzat garrantzitsua da ekoizpen baliabideak eraginkortasunez erabiltzea.
·         ERAGINKORTASUNA: Ekoizkin kopuru jakin bat lortzeko, ahalik eta baliabide gutxien erabiltzea.
A.ERAGINKORTASUN TEKNIKOA.(koadernoan ariketak)
·         Enpresa eraginkortasun teknikoa lortzen saiatuko da, eta baztertu egingo ditu ekoizkin kopuru jakin bat lortzeko faktore kantitate handitzera behartzen duten faktorea konbinaketak.
B.ERAGINKORTASUN EKONOMIKOA. (koadernoan ariketak.
·         Ekoizpen teknika edo método bat ekonomikoki eraginkorra izango da faktoreen prezioetan merkeena bada.
2.2.EKOIZPEN FUNTZIOA ETA PRODUKTIBITATEA.
·         EKOIZPEN FUNTZIOA: Behar diren ekoizpen faktoreen kopuruaren (lana, kapitala, lurra, baliabide naturala eta enpresa ekimena) eta lor daitekeen ekoizkin kopuru gorenaren arteko erlazioa da.
·         BATAZ BESTEKO PRODUKTIBITATEA: faktore unitate bakoitzeko ekoizpena da.
2.3.BEHERANZKO ETEKINEN LEGEA.
·         Ekoizpen maila jakin batetik aurrera , lan unitate gehigarri bakoitzak ekoizpen osoan egiten dion ekarpena ( produktu marjinala PMg) gero eta txikiagoa da. Lege hau epe laburrean gertatzen da, honen arrazoia faktore finkoak aldatzeko ezintazuna da. (Kapitala finkoa delako)
(grafikoa)
PRODUKTU MARJINALA (PMg) : Beste unitate bat ekoizten denean guztizko kostuek duten aldaketa da.
EKOIZPEN FAKTOREAK ETA EKOZPEN KOSTUAK EPE LABUR ETA LUZEAN.
·         EPE LABURRA: (Urtebete edo gutxiago) Kostu aldakorrak (lana) eta kostu finkoak (kapitala) dauden denbora-tartea da.
·         EPE LUZEA: (Urtebete baino gehiago) kostu guztiak aldakorrak diren denbora-tartea da.
ESKALAKO ETEKINAK EDO ESKALAKO EKONOMIAK.
·         Eskalako etekinez hitzegiten dugunean, ekoizpen faktore guztiak, ( L eta K) proportzio berdinean handitzearen ondorioz, ekoizpen mailan gertatzen den handikuntzaz hitzegiten dugu.
·         Honen arabera 3 eskalako etekin mota:
§  GORANZKO ESKALAKO ETEKINAK: (eskalako ekonomiak) 
Ekoizpen faktoreen proportzioak handitzean, ekoizpena proportzio handiagoan hazten da.
§  ESKALAKO ETEKIN KONSTANTEA: Faktore guztiak proportzio berean handitzean , ekoizpena proportzio berdinean handitzen da.
§  BEHERANZKO ESKALAKO ETEKINAK: (eskalako desekonomiak)
Ekoizpen faktoreak proportzio berean handitzean , ekoizpen proportzio txikiagoan handitzen da.
              FAKTOREAK
     EKOIZPEN- MAILA
          ETEKIN MOTA
     LANA
 KAPITALA
5
       2
         1000
HASIERAKO ETEKINA
10
       4
         2700
GORANZKO ETEKINA (esk.ekonomia)
10
       4
         2000
KONSTANTEA
10
       4
         1800
BEHERANZKO ETEKINA (esk.desekonomia)

No hay comentarios:

Publicar un comentario